Adresse: Breiteig, 6141 Rovde
Telefon: 904 10 242
E-post: post@breiteig-fjordsenter.no
Orgnr: 991704892 mva

Tru og overtru

Merkedagar - bærarar av tradisjonar, tru og overtru. Gjennom sommar og vinter syner primstaven veg for gjeremål - innsikt i det føreståande året.