Adresse: Breiteig, 6141 Rovde
Telefon: 904 10 242
E-post: post@breiteig-fjordsenter.no
Orgnr: 991704892 mva

Kystkultur

Tidlaus

Jordlapp ved fjorden

Samspel

Levesett

Frå hånd til munn

Rikdom

Tradisjonsbærar

Kulturformidlar

Livsnerve

Slekters gang

 

Breiteig rundt år 1900
Foto: Olaf Storegjerde
Arkiv: Sande Sogelag/FylkesFOTOarkivet i M&R