Adresse: Breiteig, 6141 Rovde
Telefon: 904 10 242
E-post: post@breiteig-fjordsenter.no
Orgnr: 991704892 mva

Digital geosti

 Digital Geo-sti er ein "sti" med einskilde postar der geologiske fenomen er dokumenterte og beskrevne. 

Geo-stien viser prosesser i landskapets kontinuerlege endring, "avtrykk" i form av komposisjon og strukturer som fortel oss ei historie langt tilbake i geologisk tid.

Kragset-Vanylven-049.jpg

Ein mjuk start på dette kan vere bølgeslagsmerke. Bølgemerker i sandbotn i fjøra eller ein innsjø med sandstrand. Enkelte gongar når vann-nivå endrast, vert desse bølgeslagsmerke tilbake og over tid vert dei forsteina. Desse kan då gje ein peikepinn på havnivå i historisk perspektiv.

 

                                                    ********************

 Geosti-18.jpg

Fold i vegskjering. Danna under den kaledonske fjellkjedefoldinga for snart ein halv milliard år sidan, då store mengder fjell og gamal havbotn vart pressa innover den baltisk plata. Store krefter som vi ser spor etter kvar som helst om vi kviler blikket vår på fjell rundt oss i vegskjeringar eller andre stadar.......

                                                            ******************

 Geosti-18_2.jpg

 

Flytteblokk. Lagt på ei flat mark, langt unna fjell når isen trakk seg attende for ca 10 000 år sidan. Ser du godt etter, kan du sjå sigdforma avtrykk i steinen. desse er laga av isen som pressa seg mot fjellet som denne blokka var ein del av. Sigdmerka fortel om retninga som isen bevega seg i. Finn du sånne i fast fjell, veit vi at breen bevega seg vinkelrett på krumniga i sigdbladet.

Sigdtrykka er tydligare på neste bilete

Geosti-18_3.jpg

 

                                                          *********************

 

Jettegryte2.jpg

I Sandneselva finner du mindre eller større Jettegryter. Dette er holrom i fjellet som elva har danna ved at steinar roterer i bakevjer i  elvestraumen. Sakte , men sikkert maler steinene seg veg ned i fjellet.

Jettegryte1.jpg

Ei litt større utgåve av ei jettegryte i same elva, ein ettermiddag vi fiska kreder der.

Tilbake