Adresse: Breiteig, 6141 Rovde
Telefon: 904 10 242
E-post: post@breiteig-fjordsenter.no
Orgnr: 991704892 mva

Prosjekter/referanser

2009

Arset, Gnr 103 Bnr 08 i Vanylven kommune

Gjelalia hytteområde, Ertvågøya i Aure kommune

2010

Bøstranda, Gnr 17 Bnr 4 i Vanylven kommune

Utsikten Skaret hytteområde, Aure commune

 Solskjeløya, Aure kommune

2011

Vedlog,  Gnr 81 Bnr 2 i Vanylven kommune

Nordheim hytteområde , Stabblandet i Aure kommune

Vika marina , Ertvågsøya i Aure kommune

Skipnes molo, Gnr 56  Bnr 7, 8 og 16 i Aure kommune

Ledalsvollen III boligområde , Nordlandet i Aure kommune

Sighaug, Gnr 5 Bnr 1 i Vanylven kommune

2012

Jøstølen fritids- og turistområde , Jøstølen i Smøla kommune

Borvika - Gnr 94 Bnr 18 i Aure kommune

Midtbø, Gnr 120 Bnr 4, Rovde i Vanylven kommune

Ørnhaugen bolig- og forretningsområde , Foldfjorden i Aure kommune

Indresæter hytteområde , Tustna i Aure kommmune

Fiskaa Museumsgård, Fiskåbygd i Vanylven kommune

Gjerde naustområde, Lesundet i Aure kommune

Grautaneset fritidsboligfelt, Tustna i Aure komune

Kragset Gnr 142 Bnr 1 i Vanylven kommune

Indre Leine boligfelt i Herøy kommune

2013

Ytre Årsneset i Ørsta kommune

Grønset gard i Hemne kommune

Liadal Gnr 3 Bnr 4 i Ørsta kommune

Viddal Gnr 130 Bnr 4 og 5 i Ørsta kommune

Trandal Gnr 117 Bnr 1 i Ørsta kommune

Haddal småbåthamn i Ulstein kommune

Strand-feltet i Volda kommune

 2014

Vingvågen Gnr 54 Bnr.2 i Snillfjord kommune

Lurvika, Aure kommune

Kleven Verft, Ulstein kommune

Blindheimhaugen, Sjursåkeren, Ålesund kommune

Haugelia II, Haugsbygda, Sande kommune

Huldal, Herøy kommune

Vorpbogen, Sør-Tustna, Aure kommune

Dimna,Gnr 33 Bnr 7, Ulstein kommune

2015

Skeide, Reguleringsplan, Ulstein kommune

Skeide, Blokker ved Nibben, Ulstein kommune

Dimnasundet, steinsprang, Ulstein kommune

Osberget, Gnr 7 Bnr 53,85  Ulstein kommune

Brudevika, Gnr 4 Bnr1, Vanylven kommune

Alme I, Gnr 63 Bnr 3, Hareid kommune

Berg, Ringstaddalen, Ulstein kommune

Aspevika, Tjørvåg,  Herøy kommune

2016

Årskog, Gnr 95 Bnr 7,  Ørsta kommune

Kleiva Gnr 27 Bnr1 mfl., Ulstein kommune

Skyldstad, Gnr126  Bnr 6, Ørsta kommune

Yste Sætre, Gnr 78 Bnr 2, Vanylven kommune

Tyvika, Gnr 79 Bnr 6, Nesset kommune

Hjørungavåg, Gnr 74 Bnr 1, Hareid kommune

Alme II, Gnr 63, Hareid kommune

Røyset I,  Gnr 50 Bnr 2, Hareid kommune

Ytre Vike, Eikesdalen I Nesset kommune

Barstad-sætra, Ørsta kommune

Røyset II, Gnr 50 Bnr 1, Hareid kommune

Havnevågen, Gnr 8 Bnr 6 m.fl. Frøya kommune

Snipsøyrsdalen, Gnr 60 bnr 2, Hareid kommune

Morkaneset, Gnr 12 bnr 1, Ørsta kommune

Tjørvåg, Gnr 53 bnr 13, Herøy kommune

2017

Frøysa, gnr 20 bnr 2, Herøy kommune

Rognstøyldalen gnr 152 bnr 2, Ørsta kommune

Tjørvåg, gnr 53 bnr 88, Herøy kommune

Åmås gnr 21 bnr 2, Ørsta kommune

Kynnsvika, gnr 68 bnr 24, Hemne kommune

Alme, gnr 65 bnr 17, Hareid kommune

Solsida 3 og 4, Gjemnes kommune

Engeskardet hyttefelt tomt 47, Hareid kommune

Gnr 9  bnr 2  Runde, Herøy kommune

Almestranda gnr 66  bnr 26 , Hareid kommune

gnr 47  bnr 5  Grimstad, Hareid kommune

Gnr  56  bnr 1/117, Selje kommune

Barmen, gnr 76 bnr 9 m.fl. I Selje kommune

Rognestøyldalen, gnr 52 bnr 2 i Ørsta kommune

Kynnsvika, gnr 68 bnr 4,24 i Hemne kommune

Gnr 55 bnr2 F2 i Selje kommune

Kåvika Alme gnr 63  bnr 2, 19  i Hareid kommune

Gnr 60 bnr 64 Moltu i Herøy kommune

Solfallet gnr 41  bnr 960, 962, 1197 i Hareid kommune

Igesund gnr 35 bnr 1 i Herøy kommune

2018 

Åsen hyttefelt, Engeskardet i Hareid kommune

Gnr 40 bnr 274 i Hareid kommune

Gnr 73 bnr 1 i Hareid kommune

Gnr 67 bnr 5 Herøya i Hitra kommune

Gnr 45 bnr 1 Geitvika i Volda kommune

Gnr 177 bnr 3 Lefdalsvatnet i Vågsøy kommune

Gnr 40 bnr 51 Brandal i Hareid kommune

Gnr 40 bnr 148,153,155 Brandal i Hareid kommune

Skare Sandsøya i Sande kommune

Gnr 39 bnr 15 Vatnevatnet  i Ørsta kommune

Geilane byggefelt i Hareid kommune

Gnr 59 bnr 1 i Herøy kommune

Gnr 59 bnr 10 i Gjemnes kommune

Gnr 37  bnr 200  Myklebust i Herøy kommune

Gnr 161 bnr 5 Torvika i Volda kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERANSER

Areal&Plan, 6699 Kjørsvikbugen, v/Kåre Kårtvedt Tlf. 71403540 Hjemmeside: www.arealogplan.no/

Svein Gjerde, mobil 92205863 e -post: sve-gj@online.no Hjemmeside: http://gjelaliahyttegrend.no

Fiskaa Maskin, 6143 Fiskåbygd, v/Gunnar Fiskaa mobil 41476234

 

Ta kontakt